TÄVLINGENS TÄNKTA UPPLÄGG

MER INFO KOMMER INOM KORT

1. ANSÖKNINGSPROCESSEN


MER INFO INOM KORT


2. TÄVLINGEN STARTAR


MER INFO INOM KORT

Inspelningsplatser är


Med finalen här


MER INFO INOM KORT

3. UTVÄRDERINGSKRITERIER


MER INFO INOM KORT


4. PRISER


MER INFO INOM KORT


1:a pris är


2:a pris är


3:e pris är


MER INFO INOM KORT